\ EnerCom sh.p.k| Shërbime Energjitike & Telekomunikacioni

Rreth nesh

Misioni ynë

TË JEMI NJË NGA KOMPANITË MË TË PËRGJEGJSHME NË SHQIPËRI PËR PESË VITET E ARDHSHME.

Vizioni ynë

NE DO TA ARRIJMË QËLLIMIN E MISIONIT TONË DUKE QENË TË BESUESHËM, DUKE MBAJTUR PREMTIMET DHE DUKE RESPEKTUAR ZOTIMET TONA. MOTOJA JONË DO TË JETË "FJALA IME ËSHTË ZOTIMI IM" - DO TË THOTË TË PRANOJMË PASOJAT PËR ATË QË THEMI DHE BËJMË NË AKTIVITETET E PËRDITSHME. NE UDHËHIQEMI NGA PARIME TË LARTA NË JETË, NUK JUSTIFIKOJMË VEPRIMET TONA OSE NUK FAJËSOJMË TË TJERËT KUR GJËRAT SHKOJNË KEQ, POR BËJMË GJITHMONË GJËNË E DUHUR PËR PËRFITIMIN AFATGJATË TË ÇDO GRUPI TË INTERESUAR. DO TË THOTË GJITHASHTU TË ZHVILLOJMË POTENCIALIN TONË KUR PËRQAFOJMË ZHVILLIMET E REJA TË TEKNOLOGJISË NË FUSHAT E TELEKOMUNIKACIONIT DHE ENERGJISË, DUKE MËSUAR NGA GABIMET TONA DHE DUKE PËRMIRËSUAR VAZHDIMISHT PËRGJEGJËSITË SOCIALE.

Investimi afatgjatë në Energjinë Solare mund të ofrojë elektricitet të pastër dhe të ripërtëritshëm për dekadat në vazhdim.

Le të punojmë së bashku

Na kontaktoni për të marrë shërbimin që iu duhet me cilësinë më të mirë.

Na kontaktoni