Shërbimet Tona

ENERGJI

Konsultim - Dizenjim - Implementim.

• Prodhim -Hidrocentrale, Termocentrale, Parqe Eolikedhe Impiante FotoVoltaike.
• Transmetim - Nënstacione, Mbrojtje rele, sisteme SCADA, Linja Transmetimi 35 kV – 400 kV.
• Shpërndarje - Kabina elektrike, Linja TM dhe TU ABC, ndricim rrugor, impiante të brendshme elektrike, sisteme alarmi, sisteme të mbrojtjes nga zjarri, sisteme telefonike, radiotelefonike dhe TV.
• Konsulencë për auditimin energjitik.

TELEKOMUNIKACION

Konsultim - Dizenjim - Implementim.

• Data Centers
• Rrjeta telefonike dhe fikse.
• FTTH, HFC, Routers, Switches.
• Server, Cloud solutions.
• Sisteme TV: DVB- T, DVB-S.
• DVB-C, IPTV, OTT.

SOLAR

Konsultim - Dizenjim - Implementim.

• Konsulencë Teknike & Financiare.
• Projektim i plotë i impiantit fotovoltaik.
• Aplikim për leje instalimi.
• Instalimi impiantit fotovoltaik (strukturës, paneleve, inverterit).
• Mirëmbajtje periodike.

SOFTWARE

Konsultim - Dizenjim - Implementim.

• Zhvillim dhe mirëmbajtje software.
• Database, Middleware, BI, Data Warehouse & SaaS.
• Inteligjencë Artificiale, GIS & WebGIS.
Internet of Things (IoT) & Cybersecurity.